DU XUÂN LỄ HỘI

TC010 | TAM CHÚC - VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT

MÃ TOUR: TC010
THỜI GIAN: 1 NGÀY
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - CHÙA TAM CHÚC –  ĐỀN TRẦN THƯƠNG– PHỦ GIẦY

575,000đ

TC003 | LẠNG SƠN – LINH THIÊNG ĐẤT MẪU

MÃ TOUR: TC003
THỜI GIAN: 1 NGÀY
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - ĐỀN CÔNG ĐỒNG BẮC LỆ- ĐỀN MẪU ĐỒNG ĐĂNG-  ĐỀN KỲ CÙNG - ĐÔNG KINH

440,000đ

TC002 | LẠNG SƠN – TÂM LINH ĐẤT MẪU

THỜI GIAN: 1 NGÀY
HÀNH TRÌNH: LẠNG SƠN -CÔNG ĐỒNG BẮC LỆ - ĐỀN MẪU ĐỒNG ĐĂNG - CHÙA THÀNH - CHỢ ĐÔNG KINH

440,000đ

TC009 | DU XUÂN MIỀN ĐẤT PHẬT: CHÙA HƯƠNG - CHÙA TAM CHÚC

MÃ TOUR: TC009
THỜI GIAN: 1 NGÀY
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG - CHÙA TAM CHÚC

635,000đ

TC001 | LẠNG SƠN - LINH THIÊNG ĐẤT MẪU

MÃ TOUR: TC001
THỜI GIAN: 1 NGÀY
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - ĐỀN BẮC LỆ - MẪU ĐỒNG ĐĂNG - CHÙA TAM THANH - CỬA KHẨU TÂN THANH

450,000đ

TC0109 | HẠ LONG - TÂM LINH THỜI THƯỢNG

MÃ TOUR: TC0109
THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - HẠ LONG - TUẦN CHÂU - YÊN TỬ

2,790,000đ

TC0112 | HẠ LONG – TÂM LINH BIỂN ĐẢO

MÃ TOUR: TC0112
THỜI GIAN: 4 NGÀY 3 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - QUẢNG NINH - HẠ LONG -TUẦN CHÂU - YÊN TỬ

3,290,000đ

TC004 - LẠNG SƠN – VÙNG ĐẤT TÂM LINH

MÃ TOUR: TC004
THỜI GIAN: 1 NGÀY
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - MẪU ĐỒNG ĐĂNG - ĐỘNG TAM THANH - THÀNH NHÀ MẠC - ĐÔNG KINH

440,000đ480,000đ

Sale 8%

TC021 - HÀ NỘI - CHÙA TRẦM - CHÙA TRĂM GIAN - CHÙA VÔ VI - HÀ NỘI 

MÃ TOUR: TC019
THỜI GIAN: 1 NGÀY
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - CHÙA TRẦM - CHÙA TRĂM GIAN - CHÙA VÔ VI - HÀ NỘI 

350,000đ

TC020 - HÀ NỘI - ĐỀN ĐÔ - CHÙA PHẬT TÍCH - HÀ NỘI

MÃ TOUR: TC020
THỜI GIAN: 1 NGÀY
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - ĐỀN ĐÔ - CHÙA PHẬT TÍCH - HÀ NỘI

350,000đ450,000đ

Sale 22%

TC019 - HÀ NỘI– ĐỀN ĐỒNG BẰNG – CHÙA KEO - ĐỀN TRẦN - HÀ NỘI

MÃ TOUR: TC019
THỜI GIAN: 1 NGÀY
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI– ĐỀN ĐỒNG BẰNG – CHÙA KEO - ĐỀN TRẦN - HÀ NỘI

450,000đ550,000đ

Sale 18%

TC018 - HÀ NỘI - CHÙA BA VÀNG - ĐỀN CỬA ÔNG - CHÙA CÁI BẦU - HÀ NỘI

Liên hệ tới hotline 024.3.9980963 - 0978.893.804 để được tư vấn thêm

MÃ TOUR: TC018 THỜI GIAN: 1 NGÀY HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - CHÙA BA VÀNG - ĐỀN CỬA ÔNG - CHÙA CÁI BẦU - HÀ NỘI

600,000đ