CHINH PHỤC ĐÔNG - TÂY BẮC

TC0278 | SAPA - THIÊN NHIÊN HÙNG VĨ

MÃ TOUR: TC0278
THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - SAPA - FANSIPAN - BẢN CÁT CÁT - HÀM RỒNG - ĐỀN MẪU LÀO CAI

1,690,000đ

TC01251 | MỘC CHÂU - CAO NGUYÊN XANH

MÃ TOUR: TC01251
THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - SƠN LA - MỘC CHÂU

2,490,000đ

TC0276| CAO NGUYÊN MỘC CHÂU - MAI CHÂU - THÁC DẢI YẾM - ĐỒI CHÈ - ĐỘNG SƠN MỘC HƯƠNG

THỜI GIAN: 2 NGÀY 1 ĐÊM
GIÁ TỪ: 1.590.000(VNĐ)
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - MỘC CHÂU – THUNG NAI - HÀ NỘI

1,390,000đ1,590,000đ

Sale 12%

TC0277 |HÀ NỘI - MỘC CHÂU – MAI CHÂU - HÀ NỘI

MÃ TOUR: TC0277
THỜI GIAN: 2 NGÀY 1 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - MỘC CHÂU – MAI CHÂU - HÀ NỘI

1,390,000đ1,390,000đ

TC01301| HÀ GIANG - NÚI RỪNG HÙNG VĨ

MÃ TOUR: TC01301
THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - QUẢN BẠ - LŨNG CÚ - NHÀ CỦA PAO - DINH THỰ VUA MÈO - HÀ NỘI

2,490,000đ