BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

TC01200 HẠ LONG -KÌ NGHỈ THƯỢNG LƯU

MÃ TOUR: TC1309
THỜI GIAN: 2 NGÀY 1 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI – HẠ LONG - VỊNH HẠ LONG - VỊNH LAN HẠ - HÀ NỘI

1,950,000đ

TC0144 | HẢI TIẾN – VẺ ĐẸP HOANG SƠ

MÃ TOUR: TC0144
THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - HẢI TIẾN - HÀ NỘI

1,800,000đ2,100,000đ

Sale 14%

TC0799 | ĐÀ NẴNG – THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG

MÃ TOUR: TC0799
THỜI GIAN 4 NGÀY 3 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI /TP. HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL – CÙ LAO CHÀM - HỘI AN - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ - NGŨ HÀNH SƠN

2,990,000đ3,190,000đ

Sale 6%

TC0710 | CHẠM TAY VÀO ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

MÃ TOUR: TC0710
THỜI GIAN: NGÀY 2 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI/TP.HỒ CHÍ MINH - PHÚ QUỐC – VIN PEARLAND – NGẮM LẶN SAN HÔ - SUNSET SANATO

3,190,000đ

TC0711 | PHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC - THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH

MÃ TOUR: TC0711
THỜI GIAN: 4 NGÀY 3 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI/TP.HỒ CHÍ MINH -  PHÚ QUỐC – VIN PEARLAND – NGẮM LẶN SAN HÔ - SUNSET SANATO

4,690,000đ4,950,000đ

Sale 5%

TC0791 | KHÁM PHÁ QUY NHƠN - PHÚ YÊN: KIỆT TÁC THIÊN NHIÊN

MÃ TOUR: TC0791
THỜI GIAN: 4 NGÀY 4 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: TP.HCM – QUY NHƠN – PHÚ YÊN

3,690,000đ3,990,000đ

Sale 7%

TC0118 | DU LỊCH HẠ LONG – KỲ QUAN THẾ GIỚI

MÃ TOUR: TC0118
THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HẠ LONG – TUẦN CHÂU – BẢO TÀNG QUẢNG NINH – VỊNH HẠ LONG

2,790,000đ

TC0167 | KHÁM PHÁ TAM BÌNH - BÌNH BA – BÌNH HƯNG – BÌNH TIÊN - NINH CHỮ

MÃ TOUR: TC0167
THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: TP.HỒ CHÍ MINH - BÌNH BA – BÌNH HƯNG – BÌNH TIÊN - NINH CHỮ

2,590,000đ

TC0159 | ĐÀ NẴNG – DẤU ẤN THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG

MÃ TOUR: TC0159
THỜI GIAN: 4 NGÀY 3 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀ

4,590,000đ

TC0163 | ĐẢO PHÚ QUÝ - KỲ QUA GIỮA TRÙNG DƯƠNG

MÃ TOUR: TC0163
THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI – TP.HCM - PHÚ QUÝ – HÀ NỘI

3,590,000đ

TC0160 | ĐÀ NẴNG - THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ

MÃ TOUR: TC0160
THỜI GIAN: 5 NGÀY 4 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – NHÀ THỜ CON GÀ -  HỘI AN – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM

4,990,000đ

TC0796 | NHA TRANG - KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN KỲ VĨ

MÃ TOUR: TC0796
THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI/TP.HCM - NHA TRANG - ĐẢO KHỈ

2,290,000đ

TC0795 | NHA TRANG  - THIÊN NHIÊN TUYỆT MỸ

MÃ TOUR: TC0795
THỜI GIAN: 4 NGÀY 3 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI/TP. HỒ CHÍ MINH - NHA TRANG  - ĐIỆP SƠN

2,390,000đ2,690,000đ

Sale 11%

TC0789 | ĐẢO BÌNH BA – KHÁM PHÁ ĐẢO TÔM HÙM

MÃ TOUR: TC0789
THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - TP. HỒ CHÍ MINH - CAM RANH - BÌNH BA

2,990,000đ

TC0108 | HẠ LONG - TUẦN CHÂU - CHINH PHỤC BIỂN CẢ

MÃ TOUR: TC0108
THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - HẠ LONG - TUẦN CHÂU - HÀ NỘI

1,990,000đ

TCO164 | ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

MÃ TOUR: TC0164
THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI  - PHÚ QUỐC - BÃI SAO – NAM ĐẢO - HÒN THƠM- HÀ NỘI

3,390,000đ

TC0107 | HẠ LONG - TUẦN CHÂU - CHINH PHỤC BIỂN CẢ

MÃ TOUR: TC0107
THỜI GIAN: 2 NGÀY 1 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - HẠ LONG - ĐẢO TUẦN CHÂU - HÀ NỘI

1,550,000đ

TC0161 | KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

MÃ TOUR: TC0161
THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: PHÚ QUỐC - BÃI SAO - CÂU CÁ - LẶN NGẮM SAN HÔ

2,290,000đ

TC0110 | HÀ NỘI - HẠ LONG - CÁT BÀ: VẺ ĐẸP BIỂN CẢ

MÃ TOUR: TC0110
THỜI GIAN: 2 NGÀY 1 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - HẠ LONG – CÁT BÀ

1,950,000đ2,290,000đ

Sale 14%

TC0111 | HẠ LONG -CÁT BÀ : THỨC TỈNH BIỂN CẢ

MÃ TOUR: TC0111
THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI - HẠ LONG – CÁT BÀ - VỊNH LAN HẠ

2,790,000đ

TC0797 | ĐÀ NẴNG - THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO

MÃ TOUR: TC0797
THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM
HÀNH TRÌNH: HÀ NỘI/TP.HỒ CHÍ MINH - ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ HILL – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

2,990,000đ