CƠ CẤU TỔ CHỨC

Được thành lập nhằm tổ chức các chương trình du lịch cho du khách trải nghiệm những giá trị tuyệt vời của du lịch. Toan Cau Travel không ngừng lớn mạnh trở thành một trong những lữ hành hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÔNG TY DU LỊCH TOÀN CẦU TRAVEL

 

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên đã đưa TOÀN CẦU TRAVEL có những bước phát triển vượt trội:

Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;

Để đảm bảo tính linh hoạt cao và yêu cầu hoạt động có hiệu quả thì phải tổ chức bộ máy hoạt động với quy mô hợp lý nhất, tối ưu nhất, mọi sai lầm khó khăn trong kinh doanh phải dược khắc phục kip thời. Các phòng ban phải có sự liên kết hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện các mục tiêu đặt ra. Phương pháp quản lý theo phương pháp trực tuyến. Giám đốc quản lý toàn bộ hoạt động của công ty có kế hoạch điều chỉnh kịp thời và các bộ phận chức năng chịu sự chỉ đạo trực tuyến từ giám đốc. Nhiệm vụ được quy định theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý. Cơ cấu này đảm bảo nguồn lực để giải quyết các vấn đề trọng tâm.

 

❀ Chủ Tịch: 

Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty

Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị  thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.

❀ Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc Nguyễn Tăng Ngân là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;

Và phải điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty

❀ Phòng nhân sự: 

Tham mưu và giúp Giám đốc về công tác tổ chức và nhân sự, công tác lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, thanh kiểm tra, an ninh quốc phòng, pháp chế và có nhiệm vụ: 

 • Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất của TOANCAU TRAVEL
 • Xây dựng cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và đơn vị trong TOANCAU TRAVEL
 • Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; công tác đánh giá cán bộ quản lý theo nhiệm kỳ; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, tái bổ nhiệm trong TOANCAU TRAVEL
 • Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ. Làm đầu mối xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá cán bộ, nhân viên của TOANCAU TRAVEL
 • Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng lao động, bố trí sử dụng, điều động cán bộ, nhân viên theo kế hoạch nhu cầu nguồn nhân lực của TOANCAU TRAVEL
 • Lập kế hoạch lao động hàng năm đáp ứng nhu cầu phát triển của EVNNLDC, báo cáo EVN duyệt định biên lao động cho các đơn vị trong TOANCAU TRAVEL
 • Thực hiện công tác lập kế hoạch đơn giá tiền lương, phân bổ và quyết toán quỹ tiền lương các đơn vị trong TOANCAU TRAVEL
 • Thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ phụ cấp, hưu trí và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong TOANCAU TRAVEL
 • Thực hiện các thủ tục cử cán bộ, nhân viên, người lao động đi học, đi công tác, tham quan trong và ngoài nước, gia hạn thời gian học tập và công tác, tiếp nhận cán bộ ở nước ngoài về nước.
 • Quản lý công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên và người lao động trong TOANCAU TRAVEL
 • Quản lý hồ sơ cán bộ, nhân viên, người lao động theo quy định hiện hành.

❀ Phòng kinh doanh:

 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho năm và từng giai đoạn trong năm, các kỳ nghỉ, dịp lễ tết, nghỉ hè…
 • Lên kế hoạch gom khách hàng tháng, hàng năm biết kết hợp với các công ty du lịch khác để cùng tổ chức gom khách.
 • Có mối quan hệ tốt với các công ty du lịch, có quan hệ tốt với khách hàng
 • Xây dựng các tour: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc, nội địa Việt Nam
 • Xây dựng và chịu trách nhiệm doanh số mục tiêu (ví dụ bao nhiêu khách đi Thái / năm, bao nhiêu khách đi Singarpore - Malaysia / năm, bao nhiêu khách đi Hàn  Quốc, Châu Âu/năm….)
 • Quản lý và giám sát nhân viên kinh doanh
 • Cùng phòng điều hành thiết lập hệ thống các đối tác cung cấp dịch vụ land tour nước ngoài tại các thị trường trên toàn thế giới.
 • Tham mưu cho ban giám đốc các chiến lược kinh doanh của công ty
 • Xây dựng dữ liệu, hồ sơ khách hàng và các chiến dịch quảng bá hình ảnh công ty. Khi có khuyến mại hay có tour mới thì những khách hàng quen đều phải nhận được thông tin
 • Khảo sát và phân tích thị trường
 • Xây dựng chính sách chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng
 • Lương thỏa thuận + thưởng + hoa hồng doanh số + phụ cấp công tác, tiếp khách
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo qui định của nhà nước và các chế độ đãi ngộ theo qui định của Công ty.

❀ Phòng Marketing:

Nhân viên Phòng Marketig có nhiệm vụ quảng cáo, xúc tiến, định giá và phân phối là những chức năng cơ bản để cung cấp cho khách hàng.Chức năng nhiệm vụ của phòng Marketing là cầu nối giữa doanh nghiệp dụ lịch với khách hàng, mở rộng quy mô của doanh nghiệp, giữa sản phẩm du lịch và khách du lịch:

 • Nghiên cứu dự báo thị trường
 • Tìm kiếm khách hàng mới.
 • Duy trì và chăm sóc khách hàng cũ
 • Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc từ phía khách hàng.
 • Giám sát chất lượng dịch vụ

❀ Đội ngũ nhân viên công ty: 

 • Nhân viên: Tạo mối quan hệ và tiếp xúc với khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau, từ đó thu hút họ sử dụng tour của doanh nghiệp mình.
 • Hướng dẫn viên: du lịch là người bạn đồng hành với du khách trong suốt cuộc hành trình khám phá các điểm tham quan.